AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ابنا
Çarşamba

7 Şubat 2024

15:43:13
1436034

Meb’es Günü ve Gecesinin Fazileti

Bizim şialarımızdan o gecenin amellerini yerine getiren için altmış yılın sevabı vardır.

     Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  Meb’es (Arapça: مَبعَث), Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) insanların hidayeti için Allah tarafından gönderilmesini zaman ve mekân olarak anlatan bir terimdir. 
“Meb’es” sözcüğünde “bi’set” manasına gelen masdar anlamı da yatmaktadır. Bi’set kelimesi İslam litaretüründe daha çok Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a) için kullanılmaktadır. Efendimiz (s.a.a) 40 yaşında Nur dağında (Mekke şehri yakınlarında) Hira mağarasında peygamberliğe seçilmiş ve bu İslam dininin başlangıcı olmuştur.  
    Hz. Fahri Kâinat Efendimizin (s.a.a) bi’setinden önce o bölgenin insanları daha çok putperest idi. Ancak buna rağmen aya tapanlar, güneşe tapanlar, yıldıza tapanlar ve tahrif olmuş semavi dinlere mensup olanlarda Hicaz’ın farklı yerlerinde yaşamaktaydılar. Ama Peygamber Efendimizin (s.a.a) bi’seti ve İslam’ın zuhuru ile bu din putperestlik dinini ortadan kaldırmış ve Hicaz’a hâkim olmuştur. Hz. Resulü Kibriya Efendimizin (s.a.a) meb’es yıldönümü Müslümanların büyük bayramlarından ve meb’es bayramı olarak kutlanmaktadır.   
   Mebas Gecesi, Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.a) Peygamberliğe seçildiği gündür. Peygamber efendimiz Hira mağarasındayken Hz. Cebrail, Allah teala tarafından ona gelmiş ve ona ilk ayetleri vahyetmiştir. Böylelikle Peygamber efendimizin peygamberliği başlamıştır. Peygamberimiz ilk vahyi aldığında 40 yaşında ve Mekke'de yaşıyordu. Ehlibeyt (a.s) İmamlarından gelen hadislere göre Peygamberimiz Recep ayının 27'sinde Hicretten 13 yıl önce Peygamberlikle şereflendirilmiştir.   Mabes günü çok mukaddes bir gün olduğu için o gün Şia nezdinde dua etmek, namaz, gusül ve müstahap ameller tavsiye edilmiştir. Şia dışındaki Müslümanlar (Ehlisünnet) Peygamber efendimizin peygamberliğe seçildiği gün hakkında net bir bilgiye sahip değillerdir. Ancak bazı ehli sünnet alimlerine göre Peygamber efendimizin biset günü Ramazan Ayının 21'inde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ehli sünnette bugün net olarak bilinmediği için bayram olarak kutlanmamakta kutlamalar yapılmamaktadır.   
   Şeyh Tusî (r.a) “Misbahu’l-Muteheccid” adlı kitabında şöyle buyururlar: Ebû Cafer, İmam Muhammed Cevad(a.s)dan şöyle rivayet edilmiştir: Receb ayında, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlı olduğu bir gece vardır. O gece, Allah resulü(sallallahu aleyhi ve âlih)’nün peygamberliğe mebus(görevlendirilme) günü olan 27 Receb gecesidir. 
   Bizim şialarımızdan o gecenin amellerini yerine getiren için altmış yılın sevabı vardır.  
    Kendilerinden o gecenin ameli nedir diye sorulması üzerine buyurdular: Akşam ve yatsı namazını kılıp yattıktan sonra, gece yarısı olmadan herhangi bir saatte kalkar on iki rekat namaz kılarsın. Her rekatta bir Fatiha bir de küçük uzun sure okursun. Küçük uzun sureler, Muhammed Sure’sinden Kur’an’ın sonuna kadar olan surelerdir. Her iki rekatta bir selam vermek suretiyle namazları tamamladıktan sonra, oturur Hamd, Felek, Nas, İhlas, Kafirûn surelerini, Ayetülkursi’yi ve Kadr suresinin, her birisini yedi kere okur.   Sonra her ne dua ve hacetin varsa Allah’tan dile ve Hz. Muhammed ve Ehlibeyt’ine salat ve selam gönder.   * Bu gece (niyeti bu gecenin adı olacak) Gusül almak müstehaptır. * Bu gecenin en üstün ameli olan Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) ziyaretidir.   
Meb’es Gününün Amelleri 
   Bu bayram azametli bayramlardandır. Bugün Hz. Resul (s.a.a) Peygamberlikle şereflendirilmiştir. Bugün için şu ameller yapılmalıdır: * Gusül almak * Oruç tutmak. Yıl boyunca tutulması gereken en önemli dört oruçtan biri bugünün orucudur. Bugün oruç tutmak yetmiş yıl oruç tutmaya eş değerdedir. * Çok salavat göndermek * Hz. Resulullah ve Hz. Ali’yi ziyaret etmek.