AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ابنا
Perşembe

8 Şubat 2024

12:59:26
1436200

İmam Hamanei: Gazze Faciası Mevcut Dünya Düzeninin Devam Edemeyeceğini Gösterdi

İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamanei bugün İran hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:   İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamanei Meb’es (Biset) Bayramı münasebetiyle bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde İran hükümet yetkilileri ve çeşitli kurumların üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

İmam Hamanei’nin konuşmasının önemli başlıkları şöyle:

- Tüm İran halkının ve tüm dünya Müslümanlarının Meb’es Bayramını tebrik ediyorum. Meb’es Bayramı tarihteki en büyük olayın hatırlatıcısıdır.

- Tarih boyunca dünyada insanlığın başına gelen en kutlu ve en büyük olayın, Peygamber’in (s.a.a) bi’seti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

-Bi’sette, hem dünya hem de ahiret saadeti ve mutluluğunun daimi, nihai ve kâmil reçetesi verilmiştir.

-Bugün bizler bi’setin muhataplarıyız. Bi’set bizim aramızda da devam etmektedir. Yani şu an Peygamber (s.a.a) bizleri eğitmekte ve tezkiye etmektedir. Şu an muhataplar bizleriz. Bizler bi’setin muhataplarıyız. Bu insanlık tarihi boyunca da olacaktır, insanlık her zaman Peygamber’in (s.a.) eğitim ve tezkiyesinin muhatabı olacaktır.

- Peygamber nasıl o gün insanları putlardan uzak durmaya ve putları kırmaya davet ettiyse, bugün de aynı hitap mevcuttur. İlk put kendi putumuzdur, içimizdeki puttur, nefsimizin putudur. Önce kendimizi düzeltmemiz lazım. Öncelikle toplumumuzu düzeltmemiz gerekiyor.

- Bu, Peygamber’in (s.a.a) talebi ve İslam'ın bizden istediği görevdir. Eğer biz düzelirsek, İslam'ın düzgün bir örneğini insanlığa gösterirsek, bunun kendisi zaten bir çekiciliğe sahiptir ve insanları cezbeder.

-İslam İnkılabı Bi’set mesajına icabet etmenin ve İmam’ın (r.a) halk tarafından davet edilmesinin bir sonucudur. Gelecekte de halkımız Allah'ın yardımı ve inayetiyle doğru yolda ilerlemeye devam edecektir.

-Peygamber'in (s.a.a) çağrısına icabet devam ettiği sürece, büyüme ve gelişme de devam eder ve bu sadece manevi ve uhrevi boyutla sınırlı değildir ve dünya ve ahiret hayatının en güzel örneğine ulaşılabilir.

-Zulüm, sapkınlık ve cehalet dolu karanlık bir ortamda bi’setin yükselmesi ve o dönem dünyanın bütün büyük medeniyetlerinde sapma ve çöküş alametlerinin ortaya çıkması olağanüstü bir olaydır.

-Bi’set programı, dar maddi çerçeve içine hapsolmuş insanın gayb ve ilahi alemle irtibat yolunu açmak ve sonra kusurları gidererek, çirkinliği, kötülüğü ve batılı ortadan kaldırarak yani tezkiye ederek onu yüceltmek ve büyütmektir.

-Tezkiye, bireyin ve toplumun işlerini tüm politik, ekonomik ve sosyal boyutlarda yeniden düzenlemek ve her türlü adaletsizliği ve sınıf ayrımını ortadan kaldırmak için kapsamlı bir harekettir. Tezkiye, insanın ve toplumun eğitiminin temelini oluşturur, böylece toplumu bilgi ve maneviyat açısından zenginleştirerek kişi İslam'a uygun hale getirilebilir.

- Günümüz dünyasında zulüm ve adaletsizlik giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durumdan kurtulmak ve insanların hayatlarını iyileştirmek, Peygamber'in (s.a.a) çağrısına icabet etmeye, nebevi tezkiye ve öğretilerden yararlanmaya bağlıdır. Bizim sorumluluğumuz kendimizi geliştirmek ve ülkeyi İslam’a göre yönetmektir.

- Gazze’de yaşanan olaylar bir insanlık trajedisidir. Bugün Amerika, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesi ve onların takipçileri Siyonist rejimin cani ve kanlı ellerinin arkasındadır. Buradan mevcut dünya düzeninin geçersiz ve sürdürülemez olduğunu ve yok olacağını anlayabiliriz.

-Hastanelerin bombalanması ve Gazze'de yaklaşık 30 bin kişinin öldürülmesi Batı kültürü ve medeniyetinin rezaletini göstermektedir. Bu suçların arkasında Amerika'nın parası, silahları ve siyasi yardımları vardır ve Siyonistlerin de itiraf ettiği gibi onlar ABD silahları olmadan savaşı bir gün bile sürdüremezler, dolayısıyla bu acı olayda Amerikalılar da suçludur ve sorumludur.

-Gazze krizinin sona ermesinin çözümünü Batı yanlısı dünya güçlerinin bu meseleden çekilmesidir. Filistinli savaşçılar, sahayı yönetebilecek kapasitededir ve bugüne kadar sahayı iyi bir şekilde yöneterek sert bir darbe almamışlardır.

- Hükümetlerin görevi siyasi, medya ve silah yardımını kesmek ve Siyonist rejime ürün ve mal göndermemektir. Milletlerin görevi de bu büyük görevi yerine getirmeleri için hükümetlere baskı yapmaktır.