AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ابنا
Cumartesi

1 Haziran 2024

14:58:02
1462689

İslam İnkılabı Rehberi'nin Filistin'i destekleyen Amerikan öğrencilerine mektubu üzerine

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Amerikan üniversitelerinde Filistinliler'i destekleyen vicdan sahibi öğrencilere hitaben kaleme aldığı mektupta, bu öğrencilerin Siyonist karşıtı eylemlerine yönelik sempati ve dayanışmasını bildirdi.

     Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Amerikan üniversitelerinde Filistinliler'i destekleyen vicdan sahibi öğrencilere hitaben kaleme aldığı mektupta, bu öğrencilerin Siyonist karşıtı eylemlerine yönelik sempati ve dayanışmasını bildirerek, onları direniş cephesinin bir parçası olarak niteleyip, kritik Batı Asya bölgesinde durumun değişmesine işaretle, dünya tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

   İslam İnkılabı Rehberi'nin Filistin'i destekleyen Amerikalı öğrencilere hitaben yazdığı mektup, ABD başta olmak üzere Batı'da mazlum Filistin halkına ve Filistin davasına desteğin eşi görülmeyen bir şekilde artış eğilimine göre, büyük önem arz etmekte. Siyonist rejimin Gazze'ye saldırısı ve Filistinliler'i soykırıma tabi tutup, eşi görülmeyen suçlarının üzerinden 8 ay geçerken, ABD'de 2020 yılında ırkçılık karşıtı protesto eylemlerinden sonra en büyük öğrenci itiraz dalgası başlamıştır. Öğrencilere ilk kez önemli sayıda hoca ve üniversite yöneticileri protestoculara eşlik ediyor. ABD'de Filistin'e destek itirazları, bu ülkenin siyasi ve toplumsal sisteminde yeni bir olgu nitelendirilebilir. ABD'de başlayan Filistin'e destek eylemleri Avrupa ülkelerine de sıçramıştır.

İslam İnkılabı Rehberi mektubunda bir bölümünde şu ifadeleri kullanıyor: “Bu mektubu, uyanık vicdanları kendilerini Gazze'nin mazlum çocuklarını ve kadınlarını savunmaya motive eden gençlere hitap olarak kaleme alıyorum.

ABD’deki sevgili öğrenciler! Sizler artık direniş cephesinin bir parçasını oluşturuyorsunuz ve gaspçı ve acımasız Siyonist rejimi açıkça savunan hükümetinizin acımasız baskısı altında onurlu bir mücadele başlatmışsınız.

Direniş cephesinin mücadelenin amacı, "Siyonistler" olarak adlandırılan terörist ve acımasız bir şebekenin yıllar önce Filistin milletine uyguladığı ve onları ülkelerini işgal ettikten sonra en ağır baskı ve işkencelere maruz bıraktığı zulmün durdurulmasıdır. Siyonist apartheid rejiminin bugünkü soykırımı, geçtiğimiz yıllardaki son derece zalim davranışların devamıdır."

Amerikan üniveristelerinde Filistinli'le destek ve İsrail'in suçlarını protesto etmek için geniş çaplı ve eşi görülmeyen itirazlar bir kez daha, Amerikan genç kuşağının Filistin meselesine yönelik bakışında temel değişiklik olduğunu ortaya koymakta.

Acaba, niçin Amerika'da "yeşil kuşak" denen genç nesil, kendi babalarının aksine Filistin'i desteklemekte ve Siyonist rejime asla sempati duymamaktalar? ABD'de Siyonist lobilere yakın yetkililer ve kurumlar, Tel-Aviv'e ayak uydurarak, Amerikalı yeni kuşağın kandırılması ve sapmasından kaynaklanmış gibi göstermeye çalışarak,  direniş destekçilerine karşı güvenlik görevlilerinin müdahalede bulunmasını istemiştir.

İslam İnkılabı Rehberi mektubunun devamında, Siyonist rejimin nasıl şekillendiğini ve mazlum Filistin halkına karşı suçları ve ABD ve Batı'nın İsrail'in insanlık dışı girişimlerine destek veren rolüne derin bir bakışla, Filistin'i destekleyen Amerikalı öğrencilerin tarihin doğru tarafında durdukları belirterek, Siyonist rejimin ilk günden itibaren "demir yumruk" politikasını savunmasız Filistin halkına karşı kullanmaya başladığını ve tüm insani, dini ve vicdani değerleri göz ardı ederek, her geçen gün acımasızlık, terör ve bastırıcılığını artırdığını hatırlatarak,  Amerika yönetimi ve ortaklarının bu zalim ve terör devleti karşısında hatta suratlarını bile asmadıklarını ifade etti.

İslam İnkılabı Rehberi'nin mektubunda üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken diğer bir mesele de, işgal altındaki Filistin başta olmak üzere Batı Asya bölgesindeki gelişme sürecinin geleceğine ilişkin değerlendirmesidir. İslam İnkılabı Rehberi mektubunda, bugün durumun değişmekte olduğundan Amerikalı öğrencileri temin ederek, kritik öneme sahip Batı Asya bölgesini başka bir kader beklediğini, dünya genelinde birçok vicdanın uyandığını ve gerçeğin ortaya çıkmak üzere olduğunu, direniş cephesinin da daha güçlü olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi mektubunda Filistin'i destekleyen Amerikalı öğrencileri, sabır ve dayanıklılığa davet ederek, hitabının sonunda "Kuran-ı Kerim ile tanışmanızı tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.