AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : İrna
Pazartesi

15 Nisan 2019

06:25:09
936957

Aşkın 7 şehrini Attar dolaştı

Feridüddin Ebu Hamid Muhammed Attar Nişaburi, Fars edebiyatının 12. yüzyılların sonu ve 13. Yüzyılların başında çok ünlü İranlı arif ve şairlerden biri olarak 1146 yılında Nişabur’da dünyaya göz açmıştır.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - İran takviminde Attar Nişaburi Günü olarak adlandırılan 14 Nisan’da her yıl, İran’ın kuzeydoğusundaki Nişabur şehrinde bu ünlü şair ve arif ağırlanır.

Ünlü İranlı filozof Attar’ın şiirleri, arifane ve muhteşem içeriklerle doludur. İran’ın en çok şiir yazan şairlerinden biri olarak bilinen Attar’dan geriye 40 bin civarında dize şiir miras kalmış ve bunlardan 12 bini rubai tarzında yazılmıştır. Attar’ın başyapıtlarından biri Tezkiretül Evliya’dır. Nazım olarak Attar ayrıca Esrarname, İlahiname, Müsibetname, Cevahirül Lezzat, Vasiyetname, Mantıku’t Tayr, Bülbülname, Haydarname, Şuturname, Muhtarname ve Şehname gibi eserleri kaleme almıştır.

İranlı Fars edebiyatı uzmanı Şefii Kedkeni’nin dediği gibi, Farsça arifane şiir üçgeninin bir kolunu Attar oluşturuyor. Diğer kollar Senayi ve Mevlana’dır. Başka bir deyişle irfan şiiri Senayi ile başlar, Attar’da kemale erir ve Mevlana’da zirveye ulaşır. Bu üç büyük şairden sonraki irafan şiiri, aslında bunların tekrarından başkası değildir.

Mevlana’nın 5-6 yaşında bir çocukken, babası ile birlikte Mekke’ye gitmek züere Nişabur’a uğradıkları rivayet edilir. İki Attar’ı görmeye gider. Görüşmede Attar, dahilik ve maneviyat izlerini Mevlana’da sezer ve Esrarname kitabını ona hediye olarak verir. Mevlana’nın Attar’ın hayranı olduğu bilinen bir gerçektir. Mevlana müradı Attar hakkında şöyle der:

Aşkın 7 şehrini Attar dolaştı

Biz hala bir sokakta dolaşıp duruyoruz

Mevlana’nın aşkın 7 kapısından amacı, Attar’ın Mantıku’t Tayr’da bahsettiği 7 Vadi’dir.

Attar her daim Batılı araştırmacıların da dikkatini çekmiş ve Latince, Yunanca, Farsça ve Arapça uzmanı Alman araştırmacı Hellmut Ritter’in başyapıtlarından biri Derya-i Can ismini taşıyor. Bu kitap, Attar’ın düşünce ve hayatını anlatan en iyi kitaplardan biridir.

Tarihçilere göre Attar, Moğollar’ın Horasan’a saldırıları sırasında hayatını kaybetmiştir.